Eudes Sippel, da GTM Consultoria, participa de Encontro Anual dos COREDES